Лето это маленькая Жизнь!…

И эта маленькая Жизнь этим Летом оказалась Очень наполненной…

Вспомните СейЧас – сегодня в день второго августовского НовоЛуния, которое как раз и закрывает не только нашу летнюю Жизнь, но и всю нашу Прошлую Жизнь,… Вспомните Себя этим Летом, вспомните события и встречи этого Лета… все они были значимы и высветили что-то очень важное для вас… Вспомните! И Осознайте! И отпустите!…

Continue reading

Небесные Любовники

«Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на Время, Место и Обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется

Вселенная хочет, чтобы вы знали, что в Вашей Жизни наступил Новый Период!

 Сегодня в субботу 24 августа – Венера выходит на свидание с Марсом… и свидание это случится под Солнцем в очень земном знаке Девы.

Continue reading

Лабиринты Сознания

Сакральный Путь к Любви…
Свидание Венеры и Марса…
Встреча Небесных Любовников…
Соединение Женского и Мужского…

Всегда актуальная практика – Сакральный Путь соединения двух начал… -

Практика – Лабиринты сознания

 “Человек, выходящий из лабиринта, совсем не тот, кто входил в этот лабиринт. Это человек, переродившийся для нового этапа, нового уровня существования. Именно в центре лабиринта происходит смерть и новое рождение”.  

Continue reading

Примите Вызов

Вселенная предлагает – Принять Вызов!

Лунная Луна Красной Луны…

Как вы думаете о чем будет новый период в 28 дней?…

О нашем ПодСознании… о наших страхах… об Алхимии…

Итак, все по-порядку…

Continue reading

Богатый Август

.. и его Золотая Середина…

Август – месяц Октавиана Августа – в переводе – божественный, величественный — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, а значит – балансирующий и гармонизирующий, приводящий к равновесию Духовного и Материального… но обо всем по-порядку…

Август встретил нас Львиным НовоЛунием, как бы приглашая нас войти в период Изобилия, который закроется вторым НовоЛунием 30 Августа, но уже в знаке Девы, дающем устойчивое положение в социуме и гарантированную победу в делах.

Таким образом, в августе мы пройдем Врата двух НовоЛуний – от Солнца и Луны во Льве к Солнцу и Луне в Деве…=> в августе мы пройдем Путь от Льва в Деву – этот Путь считается Мистическим и дает Возможность родиться на Земле БогоЧеловеку…

«До пробуждения мы не знаем, кто мы. Мы считаем себя отдельным человеком, со своим отдельным телом, который живет в отличном от него мире. После пробуждения мы продолжаем жить в том же мире, но уже знаем, что мы не ограничены этим телом и этой личностью и, в действительности, не отделены от окружающего нас мира.»

Continue reading

Непредсказуемое ПолноЛуние

или о Погоде на Небе…

Полнолуние

В Августе мы проходим через Врата двух НовоЛуний с центром в ПолноЛунии, которое произойдет 15 августа в 15:29  и речь в статье именно о нем…

Луна в момент ПолноЛуния будет находится в 22 градусе Водолея, а Солнце, соответственно, в 22 градусе Льва.
– 22 градус это Выход и Обновление…
– Полная Луна в знаке Водолея – это отличное время для Духовного Развития

Continue reading

Играем в Жизнь и Радуемся!

Сказал Шекспир:

“Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!”
Кто плут, кто – шут, а кто простак, мудрец или герой”…
А потому, а потому оставьте ваши споры –
Ищите в жизни Свою Роль, лепите образ Свой…

Да, Жизнь – Игра, и Вселенная предлагает нам интересные Игрушки и Волшебные Инструменты
И сегодня все о них…

Continue reading

Врата Льва

 ПоДАРки Вселенной!…

Врата Льва… Врата Сириуса… Врата Изобилия… – все это о периоде, в течение которого Земля получает волну интенсивного Света из Галактического Центра… – открывается вихревой поток и около двух недель на Землю спускается Энергия новой частоты… новые Световые Коды…

Это особенное Время, когда вы можете завершить старые и запустить = инициировать новые Временные Линии…

Итак, Что же такое Врата Льва? Где они? и Когда случатся?

Continue reading

Meie Saatuse 22 koodi

Русский

Maagiline teekond enesesse ja oma Õnne juurde…

Alustame kursusega- meie Saatuse 22 koodi

22 Кода Судьбы(Эст)

Kutsume Teid kord kuus natuke pühenduma kõige olulisemale elus … Leida aeg endale… Hoolitseda enese eest… Läbi Värvi ja Aroomi meenutada, tunnetada, äratada ja täituda Armastusega ning jagada seda tingimusteta. Kord kuus me õpime uusi praktikaid, abivahenditeks Aura-Soma tooted ning Taro kaardid.

Loengud on kõigile huvilistel, kes teavad Taro kaarte kui ka kes alles avastvad neid. Põhiline eesmärk – Teekond TARO ringil ja Arkaanide – 22 Saatuse koodi süvendatud mõistmine. Mida see kursus annab tänapäeva inimesele? Aitab läbitöötada ja eemaldada minevikus saadud blokid, mõista oleviku ja julgelt vaadata tuleviku.

Me kõik oleme meie Elu Teekonnal. Iga üks oma teatud lõigul… Kutsun kõiki huvilisi liituma Suurepärase reisiga Suurte Arkaanide Maailma, igale neist pühendume 4 nädala jooksul. Nad aitavad meil näha maailma teise pilguga… Peategelase teekond- Jokkeri teekond, kes valitseb Universiumi-see on meie endi elulugu, kuidas me õpime ja areneme iga sammuga meie elurajal…

Kursusel me meenutame ja avastame ennast, oma potentsiaali, ressursse, unistusi ning viime neid ellu. Võluv Aura-Soma maailm (Värvi, Valguse ja Aroomi) on suurepärane meie toetaja sellel Tekonnal. Aura-Soma vägi aitab näha ja mõista ennast ning enda teekonda, missiooni ja eesmärki, avada Andeid ja Talente, märgata väljakutseid ja seda, mis segab elada täisväärtusliku Elu. Värvi kood avab teadmisi meie Hinge teekonnast. Aura-Soma on meie Hinge Pegel, kus me näeme ise ennast!

Igal kohtumisel teil on võimalus välja valida 4 Võlupudelit (Ekvilibriumit) ja kuulda ekspress-konsultatsiooni ja individuaalseid soovitusi. ” Meie olemus on värvid, mida me valime, mis kajastavad meie sisemisi vajadusi”. Teile tutvustatakse Kire värvi ja Hinge numeroloogilist koodi, lisaks oma Inglite nimed ja värvid.

Kui teile pakkub huvi enese tundmaõpimise protsess ja olete valmis tutvuma ja kohtuma endaga sügavamal tasemel- see kursus on Teile!

Universiumi tööristad on valmis Teid teenima!
Nii siis, teie Saatus – Teie Elu stsenaarium…Teie valik…

Kohtumiseni loengutes Salongis Si-Si!
Küsimused ja registreerimine+372-53-01-29-00

Elena Batura – Aura-Soma Meister-praktik, Intuitiivne Konsultant ja Taroloog, Energiaterapeut (Venemaa Rahva Meditsiini Assotsiatsiooni diplom – Moskva), Reiki Meister-õpetaja alates 2006 a.,Õpetaja-psühholoog ning lihtsalt Õnnelik ja Edukas Naine, Projekti autor ja Psühholoogilise tervise keskuse “Harmoonia” juhataja Pihkvas.

„Harmoonia Teile“ Tallinnas, Tartus ja Elvas(Facebook)
Registreerimine+372-53-60-97-98

22 кода нашей Судьбы

Эстонский

Волшебное Путешествие к себе и своему Счастью…

Открываем курс – 22 кода нашей Судьбы

22 Кода Судьбы

Приглашаем вас один раз в месяц уделить время самому главному в жизни… Выделить время для себя… Позаботиться о себе… Через Цвет и Аромат вспомнить, почувствовать, пробудить и наполнить себя Любовью и делиться любовью без каких-либо условий… Каждый месяц мы будем делать новые практики и использовать продукцию Аура-Сомы и карты Таро.

Курс предназначен для всех желающих – знакомых и не знакомых с ТАРО. Он не только даёт информацию о значении карт и раскладах. Главная идея курса – путешествие по кругу ТАРО с глубоким проживанием Арканов = 22 Кодов нашей Судьбы… Что это даёт современному человеку? Это помогает проработать и снять блоки прошлого, разобраться в настоящем, отважно посмотреть в будущее.

Мы все находимся в Пути по нашей Жизни. И каждый на своем отрезке… И я приглашаю всех желающих в Чудесное Путешествие в мир старших арканов, каждый из которых мы будем проживать в течение 4 недель. Они помогут нам увидеть мир другими глазами… Путешествие героя — это путь Шута (Дурака), который правит Вселенной – это история нашей с вами жизни, как мы учимся и растем с каждым шагом на пути…

На занятиях мы будем вспоминать и открывать себя, свой потенциал, ресурсы, мечты и воплощать их в жизнь. Волшебный мир Аура-Сома (Язык Цвета, Света и Аромата) станут прекрасной поддержкой на этом Пути. Мы можем с помощью Аура-Сомы ясно увидеть и понять себя и свой путь, свою миссию и предназначение, раскрыть свои Дары и Таланты, а также увидеть вызовы, и то, что мешает нам жить полноценно и ясно. Код цвета открывает нам знания о путешествии нашей Души. Аура-Сома — это Зеркало нашей Души, в котором мы видим ясное отражение себя!

На каждом занятии вы сможете выбрать 4 Волшебных бутылочки (Эквилибриума) и получить экспресс-консультацию и рекомендации. «Мы – это цвета, которые мы выбираем, и они отражают наши внутренние потребности». Вы узнаете Цвет Луча и нумерологический Код вашей Души + Вы узнаете имена и цвета своих Ангелов.

Если вам интересен процесс самопознания, и вы готовы встретиться с собой на более глубоком уровне — то этот курс для вас!

Инструменты Вселенной к вашим услугам!
Итак, ваша Судьба – ваш Сценарий жизни … и ваш Выбор…

До встречи на занятиях! В салоне Si-Si по адресу – Tartu Raatuse 61
Запись и вопросы +372-53-01-29-00

Курс ведет – Елена Батура – Мастер-Практик системы Аура-Сомы, Интуитивный Консультант и Таролог, Энерготерапевт (Народный Целитель – член Академии РАНМ – Москва), Мастер-Учитель Рэйки с 2006г, Педагог-Психолог, ну и просто Счастливая и успешная Женщина), автор проекта и руководитель Центра Развития Личности “Гармония” – Россия Псков

«Гармония для Вас» в Таллине, в Тарту и в Элве (Страница в Facebook)
Запись по т. +372-53-60-97-98